História klubu


   Náš futbalový klub bol založený v roku 1930. Zaslúžili sa o to najmä František Steinecker, Jozef Kusovský, Michal Krištof, Alojz Lazarčík, Alojz Marek a Augustín Mišura.
   Začiatky boli ťažké, bez dresov a kopačiek. krákto pred zápasom Prvé dresy zakúpil pre futbalistov piešťanský mäsiar Rudolf Čimo. Tieto dresy mali červenobielu farbu. Zaujímavé však bolo aj to, že vtedajší Obecný úrad zakazoval hrať futbal, lebo sa vraj ničí trávnik a nebude kde kravy pásť. Ba aj z kazateľnice začal boj proti futbalu - pán farár Zajác hovoril o urážaní Pána Boha. Celá obec bola teda rozdelená na mladých a starých. Pred zápasmi sa v noci kradli bránky z ihriska, no neskôr si mládež stavala stráže a aj takto sa snažili chrániť svoju záľubu. Obrat nastal až vtedy, keď prišiel do obce učiteľ Bohuš. Získal si starších pre heslo: V zdravom tele zdravý duch! Nacvičoval divadlá a takto zadovážil výstroj pre futbalistov.
V tých časoch Horná Streda hosťovala kluby: Olympia Piešťany, Spartak Piešťany, Roľnícka jedenástka Piešťany, AC - Nové Mesto nad Váhom a iné.
Neskôr sa jazdilo na bicykloch(niekedy aj dvaja) do Bziniec p/J, Krajného, Radošiny, Vrbového. Prvá doprava vozom - koňmi bola použitá do Vrbového, za čo furmanovi Jozefovi Markechovi zaplatili 40,-Kčs.

Začali sa poriadať aj turnaje a veľkou podporou telovýchovnej činnosti sa stal aj tajomník Piešťanského futbalového klubu pán Ladislav Mutnanský, ktorý okrem iného poriadal s našimi hráčmi v Piešťanoch predzápasy. Hráči Gustáv a Emil Kostolníkovci začali hrávať za Piešťany, TTS - Trenčín a Povážskú Bystricu. Gustáv Kostolník hral i za Česko-slovenskú republiku v B - mužstve.

Po II.svetovej vojne oživil stagnáciu futbalu pohárový zápas v obci vtedajší predseda Miestneho národného výboru v Hornej Strede pán Štefan Munk. V tomto období tu hral aj Športový klub Železničiar Olomouc, na ktorom zápase bolo až 2000 divákov z celého okolia, no tento zápas sme prehrali 8:0.


Od roku 1946 sa vedenia futbalového oddielu ujali František Marek a Jozef Mikuš. V tomto roku sa však majstrovské zápasy nehrali! Hrávali sa len priateľské zápasy a turnaje.

V roku 1950 sa futbalový oddiel v Hornej Strede rozpadol. Oživenie futbalu v obci nastalo v roku 1952. Bolo to pod vedením Bernardína Augustoviča a Jozefa Mikuša. Neskôr však pre nedisciplinovanosť hráčov futbalová vlna opäť upadla. V roku 1960 sa stal členom TJ riaditeľ miestnej školy Šebastián Kopáč, ktorý za pomoci členov výboru zaviedol disciplínu, poriadok a doviedol mužstvo do druhej triedy v okrese Trenčín. Musel sa však vzdať svojej funkcie - pre veľkú zaneprázdnenosť (funkcia Krajský výbor Československej telesnej výchovy - odbor turistiky v BA, cvičiteľ, vedúci a rozhodca II.triedy, Okresný výbor Československej telesnej výchovy v TN).
Futbal upadal až do roku 1967. Znova sa vytvorila Telovýchovná jednota pri Šľachtiteľskej stanici v Hornej Strede, kde dočasne prijal funkciu predsedu Jozef Stranovský.

Názvy Telovýchovnej jednoty Horná Streda:
Futbalové mužstvo dospelých v roku 1974

1)Sokol Horná Streda, 1957


2)Družstevník Horná Streda


3)Spartak Horná Streda, 1974


Futbalové ihriská v Hornej Strede:
Prvé futbalové ihrisko bolo na Pažiti. Horná Streda, víťaz III.triedy, skupina B Ďalšie sa nachádzalo na priestranstve, kde je súčasný areál novej Základnej školy. Tretia futbalová plocha ležala oproti železnému mostu cez odtokový kanál za budovou Šľachtiteľskej stanice. V roku 1975 sa začína s výstavbou nového športového areálu v priestoroch medzi Čachtickým kanálom a miestnym cintorínom, ktorý bol slávnostne otvorený dňa 21.augusta 1991 a jeho správcom sa stal Ľubomír Mikuš. V roku 1993 sa postavila na novom štadióne krytá tribúna pre divákov. Futbalové mužstvo dospelých Tento futbalový štadión sa zapísal do dejín svetového futbalu dňa 1.mája 1995. V tento deň tu hrali mužstvá Poľska a Rumunska, futbalistov vo veku do 20 rokov.

O rok prichádza do Hornej Stredy ako tréner pán Dušan Bartovič z Piešťan, azda najznámejší a najslávnejší tréner tohto klubu, bývalý aktívny futbalista, československý reprezentant, účastník Olympiády Mexiko1968.
Z mužstvom zažil veľa úspechov a postupov do vyšších líg. Po čase však odchádza, no neskôr sa do Hornej Stredy opäť vracia, tentokrát preto, aby zabránil mužstvu pred zostupom do nižšej ligy. Medzitým vo funkcií trénera posobil pán Pavol Bartoš.

V súčasnosti pôsobí ako tréner A - mužstva pán Daniel Domin.Použitá literatúra:
Jozef Hambalík - HORNÁ STREDA
Táto kniha, z ktorej som čerpal, bola vydaná k 740.výročiu prvej písomnej zmienky o obci Horná Streda (1263 - 2003).